Afbeelding van een voedselpakket

ANBI

Algemene gegevens

ANBI-Status

 

Stichting Voedselbank Kromme Rijn bezit de status van A(lgemeen) N(ut) B(eogende) I(nstelling)

Naam

Stichting Voedselbank Kromme Rijn

KvK

53282949

Contactgegevens

Klik hier voor contactgegevens

Bestuurssamenstelling

Klik hier voor bestuurssamenstelling 

Beleidsplan

Klik hier voor inzage in het beleidsplan

Beloningsbeleid

Stichting Voedselbank Kromme Rijn heeft geen medewerkers in loondienst. Alle werkzaamheden worden verricht door vrijwilligers.

De doelstelling

De Stichting heeft ten doel:

a)     het direct helpen van mensen die onder een bepaald bestaansminimum leven door voedsel uit te reiken dat door derden beschikbaar wordt gesteld;

b)    het tegengaan van verspilling van voedsel

Verslag van de uitgevoerde activiteiten 

klik hier voor inzage in het verslag van de uitgevoerde activiteiten 2014

klik hier voor inzage in het verslag van de uitgevoerde activiteiten 2015

klik hier voor inzage in het verslag van de uitgevoerde activiteiten 2016

klik hier voor inzage in het verslag van de uitgevoerde activiteiten 2017

klik hier voor inzage in het verslag van de uitgevoerde activiteiten 2018

klik hier voor inzage in het verslag van de uitgevoerde activiteiten 2019

Financiële verantwoording

klik hier voor inzage in de financiële verantwoording 2014

klik hier voor inzage in de financiële verantwoording 2015

klik hier voor inzage in de financiële verantwoording 2016

klik hier voor inzage in de financiële verantwoording 2017

klik hier voor inzage in de financiële verantwoording 2018

klik hier voor inzage in de financiële verantwoording 2019