Afbeelding van een voedselpakket

De organisatie

De Voedselbank Kromme Rijn bestaat uit een bestuur, een aantal coördinatoren en veel vrijwilligers. In het bestuur zitten de voorzitter, de secretaris, de penningmeester en 4 bestuursleden. Het bestuur is verantwoordelijk voor fondsenwerving, contacten met de gemeente en de politiek, etc. Het bestuur zorgt voor inbedding van de Voedselbank in de samenleving van Wijk bij Duurstede en Bunnik.

De dagelijkse gang van zaken wordt geregeld en aangestuurd door de algemeen coordinator.  Hij stuurt de andere coördinatoren aan: 

De coördinatoren hoeven hun taak niet alleen te doen. Er zijn vrijwilligers die hen helpen met het werk. Dit zijn er bij onze voedselbank in totaal zo'n 65. De vrijwilligers helpen o.a. met het inpakken, uitgeven en vervoeren van voedsel, het verwerven van voedsel, thee en koffie schenken, opruimen en schoonhouden, enz.

Voorzitter

Jan van Bergen

Stuur een mail via secretariaat

Penningmeester

Coen Flach

stuur een mail via secretariaat (mail)

Secretaris van het bestuur

Jan van Geest

stuur een mail

Bestuursleden

Freddy Scherpenzeel, Vera van Arnhem,  Ed van Proosdij, Dixie Scholt

Algemeen coördinator

Freddy Scherpenzeel

Stuur een mail

Coördinator vrijwilligers

Cobie de Boer 

stuur een mail