Afbeelding van een voedselpakket

Geld geven aan de Voedselbank Wijk bij Duurstede

Fijn dat u ons wilt helpen!

Stichting Voedselbank Kromme Rijn heeft een ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dit betekent dat giften aftrekbaar kunnen zijn van de belasting. Voor vragen kunt u een email sturen naar onze secretaris van het bestuur de heer Jan van Geest (secretaris@voedselbankkrommerijn.nl)

U kunt ons als volgt steunen:

Particulieren
Enkele mogelijkheden zijn

  • U maakt eenmalig een door u gekozen bedrag aan ons over
  • U maakt periodiek een bedrag aan ons over, bijvoorbeeld via een automatische incasso die u via internetbankieren zelf kunt regelen
  • Uw bijdrage is zonder drempel geheel aftrekbaar van uw belastbaar inkomen, indien u zich voor vijf jaar verbindt een vaste bijdrage aan ons over te maken. Hiervoor is (zonder tussenkomst van een notaris) een overeenkomst noodzakelijk. Voor meer informatie kunt u terecht bij onze penningmeester.
  • U houdt een inzamelactie in uw buurt of met uw vereniging, door inzameling van geld maar ook van lang houdbaar voedsel. U kunt daarover met ons overleggen.

Bedrijven
Enkele mogelijkheden zijn.

  • U maakt eenmalig of periodiek een door u gekozen bedrag aan ons over.
  • U houdt een inzamelingsactie onder uw personeel en/of klanten. Dat kan een inzameling zijn van geld, maar ook van voedsel. U kunt daarover met ons  overleggen.
  • U geeft uw personeel de gelegenheid om hun kerstpakket af te staan. Of u doneert de waarde van de kerstpakketten.
  • U zegt toe ons financiëel te steunen als wij nieuwe materialen of een een nieuwe koelbus nodig hebben
  • U laat voor minimaal 1 jaar uw bedrijfslogo op onze bus plaatsen. Zo werkt u aan uw naamsbekendheid en steunt u ons als goed doel. Voor meer informatie, klik hier.

Indien u dat wilt verzorgen wij een presentatie bij uw bedrijf.

Geld voor de Voedselbank in Wijk bij Duurstede kunt u overmaken op:

Rabobank rekeningnummer: NL57 RABO 0161 8596 31
T.n.v. Stichting Voedselbank Wijk bij Duurstede