Geld doneren

Liever voedsel geven in plaats van geld? Kijk dan op de pagina Voedsel Doneren

Voedsel en alles eromheen

Het grootste deel van het voedsel in de pakketten krijgen we van derden. Winkels, bedrijven, groothandels en ook van particuliere gulle gevers. Af en toe kopen we voedsel in omdat er bijvoorbeeld te weinig fruit in de pakketten dreigt te komen. En nogmaals - alle vrijwilligers werken gratis. 

Maar er komen meer kosten kijken bij ons werk: 

  • Voedsel ophalen en wegbrengen gebeurt met een koelbus. Dat brengt kosten met zich mee voor brandstof, onderhoud en afschrijving (want ooit is een nieuwe bus nodig). 
  • Voedsel bewaren we in professionele koel- en vriescellen. Hierdoor kunnen we de voedselveiligheid altijd garanderen. Deze cellen hebben we moeten aanschaffen en vereisen jaarlijks onderhoud
    Die hebben we moeten kopen en vereisen jaarlijks onderhoud. 
  • Kosten voor bijvoorbeeld de koffie, schoonmaakspullen, internet, veiligheid medewerkers, pallets, kratten en nog veel meer kleine dingetjes die toch behoorlijk optellen over een jaar. 

Dus ja - zelfs al zou alle voedsel gratis zijn - we hebben geld nodig om onze organisatie aan de praat te houden. 

Uw bijdrage is nodig

Om deze dingen te kunnen betalen is zijn wij afhankelijk van uw financiële bijdrage. Ieder bedrag is welkom op onze bankrekening

NL57 RABO 0161 8596 31
Stichting Voedselbank Kromme Rijn

Omdat wij uitsluitend met vrijwilligers werken, wordt elke bijdrage gegarandeerd optimaal besteed ten behoeve van de klanten van onze Voedselbank Kromme Rijn.

Fiscaliteiten

De Voedselbank Kromme Rijn is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Uw privé gift is dus aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Voor al uw giften samen geldt wel een drempelbedrag. Kijk op onze ANBI pagina voor meer informatie. 

Als u - ook weer als particulier - geen "last" wil hebben van een niet-aftrekbare drempel voor giften, neem dan contact op met onze penningmeester voor het opstellen van een overeenkomst voor een periodieke schenking. Hiervoor eist de Belastingdienst een minimum duur van 5 jaar. Bekijk vast het in te vullen formulier op de website van de Belastingdienst. 

geld-doneren-laag-1180x505-tiny

Sluiten