Afbeelding van een voedselpakket

Vacatures

Algemeen

Voedselbank Kromme Rijn voorziet al jaren in een duidelijke behoefte in Wijk bij Duurstede, Bunnik en omgeving. Vele vrijwilligers, bedrijven en winkels ondersteunen de voedselbank met goederen of giften. Bij de Voedselbank Kromme Rijn werken ongeveer 60 vrijwilligers. Iedereen heeft zo haar/zijn eigen taak binnen verschillende disciplines. Het doel dat hen bindt is dat ze zich willen inzetten voor een groep men­sen die het op dit moment financieel moeilijk hebben en wekelijks vanuit de voedsel­bank worden ondersteund middels een voedselpakket. Onze vrijwilligers helpen bij het sorteren/verpakken van de producten, werken als chauffeur, helpen bij het uitdelen van de pakketten. Wij hebben geen betaalde krachten in dienst.

Wij zijn een transparante vrijwilligersorganisatie en helpt thans circa 65 huishoudens in de gemeenten Bunnik en Wijk bij Duurstede die (tijdelijk) in financiële nood verkeren en daardoor niet in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. Bij de stichting zijn ongeveer 60 enthousiaste vrijwilligers aangesloten.

Wat verwachten we van vrijwilligers?

Het werken bij de voedselbank vereist allereerst het tonen van respect voor alle mensen. Dit blijkt uit een goede houding bij de omgang met klanten, winkeliers, leveranciers enz..

In het samenwerken met andere vrijwilligers van de voedselbank is wederzijds respect het uitgangspunt. Mensen verschillen op vele manieren van elkaar en denken en handelen niet altijd op dezelfde manier of op een manier die jij, met jouw achtergrond verwacht. Daar houd je rekening mee.

Momenteel hebben wij de volgende vacatures:

Versterking Acquisitieteam

Acquisiteur 

De werkzaamheden zijn:

 • Het actief benaderen van voedselproducenten /leveranciers/winkeliers voor het leveren van goederen aan Voedselbank Kromme Rijn.
 • Contacten onderhouden met deze voedselproducenten /leveranciers/winkeliers.
 • Verslag uitbrengen aan de coördinator Acquisitie over vorderingen en afspraken die gemaakt zijn met de voedselproducenten/ leveranciers/winkeliers.

Waar moet u aan voldoen:

 • Het leuk vinden om bedrijven en winkeliers in deze regio te benaderen en daarmee een relatie te onderhouden
 • Communicatief zijn om bedrijven en winkeliers op een goede manier te benaderen
 • Teamplayer zijn met goede sociale vaardigheden en tact
 • Vrij en zelfstandig kunnen opereren
 • Kennis van computersystemen, zoals Word en Mail
 • Gemiddeld 1-2 uur per week beschikbaar (afhankelijk van behoefte aan voedsel)
 • Zelfstandig uren in kunnen delen (de ene week wordt meer en vaker gewerkt dan de andere)

Informatie over de functie:

Cobie de Boer 

vrijwilligerscoördinator Voedselbank Kromme Rijn  

Email: vrijwilligers@voedselbankkrommerijn.nl

 

Medewerker opslag & distributie: interieurverzorger M/V

Voedselbank Kromme Rijn heeft in Langbroek een opslag- en distributiecentrum. In dit centrum wordt het binnenkomende voedsel opgeslagen, eventueel bewerkt en worden de pakketten, die vrijdags aan de klanten uitgegeven worden, samengesteld. Er werken op maandag, donderdag en vrijdag mensen om dit te realiseren. Dit gebeurt onder leiding van twee coördinatoren die de verantwoordelijkheid hebben over de dagelijkse gang van zaken. Tevens wordt er schoongemaakt door de medewerkers. In het kader van het groencertificaat wat Voedselbank Kromme Rijn ontvangen heeft, is de schoonmaak een heel belangrijk aspect binnen onze voedselbank

Voor deze functie zijn wij op zoek naar iemand voor

 * diverse schoonmaak

*  opruimwerkzaamheden

Werktijden

 op de maandag van 10.30u tot 13.00u

Voor een inwerkperiode wordt gezorgd.

Beschikbaarheid

Het werken als vrijwilliger is niet vrijblijvend. Je aanmelden als vrijwilliger, betekent dat je voor een langere periode beschikbaar bent.

Informatie over de functie:

Cobie de Boer                                                                                                                                    

vrijwilligerscoördinator Voedselbank Kromme Rijn 

Email: vrijwilligers@voedselbankkrommerijn.nl

Medewerker Opslag en Distributie M/V

Voedselbank Kromme Rijn heeft in Langbroek een opslag- en distributiecentrum. In dit centrum wordt het binnenkomende voedsel opgeslagen, eventueel bewerkt en worden de pakketten, die vrijdags aan de klanten uitgegeven worden, samengesteld. Er werken op maandag, donderdag en vrijdag mensen om dit te realiseren. Dit gebeurt onder leiding van twee coördinatoren die de verantwoordelijkheid hebben over de dagelijkse gang van zaken. 

Voor deze functie zijn wij op zoek naar iemand voor

 • het inpakken van voedselpakketten
 • inruimen van magazijnstellingen
 • het verwerken van aangevoerde goederen
 • opruimwerkzaamheden/ vegen van de werkruimte
 • voorbereiden van de pakketten voor transport naar de uitgiftepunten
 • ondersteunen chauffeurs met beladen en ontladen koelbus

Werktijden:

 • op donderdag van 10.00 tot ca 12.30
 • op vrijdag van 09.00 tot ca 12.00.

Voor een inwerkperiode wordt gezorgd.

Beschikbaarheid:

Het werken als vrijwilliger is niet vrijblijvend. Je aanmelden als vrijwilliger betekent dat je voor een langere periode beschikbaar bent.

Informatie over de functie:

Cobie de Boer

Vrijwilligerscoördinator Voedselbank Kromme Rijn

Email: vrijwilligers@voedselbankkrommerijn.nl