Afbeelding van een voedselpakket

Vacatures

Algemeen

Voedselbank Kromme Rijn voorziet al jaren in een duidelijke behoefte in Wijk bij Duurstede, Bunnik en omgeving. Vele vrijwilligers, bedrijven en winkels ondersteunen de voedselbank met goederen of giften. Bij de Voedselbank Kromme Rijn werken ongeveer 60 vrijwilligers. Iedereen heeft zo haar/zijn eigen taak binnen verschillende disciplines. Het doel dat hen bindt is dat ze zich willen inzetten voor een groep men­sen die het op dit moment financieel moeilijk hebben en wekelijks vanuit de voedsel­bank worden ondersteund middels een voedselpakket. Onze vrijwilligers helpen bij het sorteren/verpakken van de producten, werken als chauffeur, helpen bij het uitdelen van de pakketten. Wij hebben geen betaalde krachten in dienst.

Wij zijn een transparante vrijwilligersorganisatie en helpt thans circa 65 huishoudens in de gemeenten Bunnik en Wijk bij Duurstede die (tijdelijk) in financiële nood verkeren en daardoor niet in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. Bij de stichting zijn ongeveer 60 enthousiaste vrijwilligers aangesloten.

Wat verwachten we van vrijwilligers?

Het werken bij de voedselbank vereist allereerst het tonen van respect voor alle mensen. Dit blijkt uit een goede houding bij de omgang met klanten, winkeliers, leveranciers enz..

In het samenwerken met andere vrijwilligers van de voedselbank is wederzijds respect het uitgangspunt. Mensen verschillen op vele manieren van elkaar en denken en handelen niet altijd op dezelfde manier of op een manier die jij, met jouw achtergrond verwacht. Daar houd je rekening mee.

Momenteel hebben wij de volgende vacatures:

Versterking Acquisitieteam

Acquisiteur 

De werkzaamheden zijn:

 • Het actief benaderen van voedselproducenten /leveranciers/winkeliers voor het leveren van goederen aan Voedselbank Kromme Rijn.
 • Contacten onderhouden met deze voedselproducenten /leveranciers/winkeliers.
 • Verslag uitbrengen aan de coördinator Acquisitie over vorderingen en afspraken die gemaakt zijn met de voedselproducenten/ leveranciers/winkeliers.

Waar moet u aan voldoen:

 • Het leuk vinden om bedrijven en winkeliers in deze regio te benaderen en daarmee een relatie te onderhouden
 • Communicatief zijn om bedrijven en winkeliers op een goede manier te benaderen
 • Teamplayer zijn met goede sociale vaardigheden en tact
 • Vrij en zelfstandig kunnen opereren
 • Kennis van computersystemen, zoals Word en Mail
 • Gemiddeld 1-2 uur per week beschikbaar (afhankelijk van behoefte aan voedsel)
 • Zelfstandig uren in kunnen delen (de ene week wordt meer en vaker gewerkt dan de andere)

Informatie over de functie:

Wil van der Veldt 

(vrijwilligerscoördinator Voedselbank Kromme Rijn)  

Email: vrijwilligers@voedselbankkrommerijn.nl

 

coördinator vrijwilligers

Vrijwilligerscoördinator Voedselbank Kromme Rijn

De coördinator geeft leiding aan de vrijwilligers van de voedselbank en ondersteunt hen in hun werkzaamheden. Daarnaast zorgt de coördinator voor de selectie en aanstelling van vrijwilligers. Tevens zorgt de coördinator voor een goede bezetting in de diverse groepen vrijwilligers d.m.v. het opstellen van roosters. Het uitbreiden van het netwerk van Voedselbank Krommerijn en het onderhouden van contacten met de pers (i.s.m. afdeling communicatie) behoort eveneens tot de taken van de coördinator. Ook is het gewenst als de vrijwilligers coördinator meedraait in de werkzaamheden van de voedselbank. (Chauffeur en/of opslag).

Noodzakelijke eigenschappen voor deze functie

Leiding kunnen geven, overleggen bijwonen en gesprekken voeren met de vrijwilligers
• Het hebben van inlevingsvermogen en affiniteit met de doelgroep
• Een consequente houding en grenzen aan kunnen geven
• Kunnen inspelen op wensen van of bijzondere situaties in de groep vrijwilligers (flexibel)

 • Beschikken over goede communicatieve vaardigheden
 • Beschikken over doorzettingsvermogen, geduld, respect
 • Integer omgaan met klant- en vrijwilligersgegevens
 • De voedselbank representatief kunnen vertegenwoordigen
 • Goede vaardigheden ten aanzien van het werken met de computer

Aanvullende eigenschappen die gerelateerd zijn aan de functie

 • Open houding, zowel naar klanten als naar collega’s en sponsors
 • Onderschrijving van de doelstellingen van de Voedselbank
 • Bereidheid tot samenwerken en overleg
 • Meedenken (inspraak)
 • Nakomen van afspraken
 • Verantwoordelijkheid nemen voor zijn taak
 • Deelnemen aan vrijwilligersoverleg.
 • Bereidheid tot bespreekbaar maken van problemen ( communicatieve
 • vaardigheden)
 • Bereidheid de algemeen coördinator zo spoedig mogelijk te informeren als blijkt dat hij niet in staat is de afgesproken werkzaamheden te verrichten.
 • Naleving geheimhoudingsplicht (horen, zien en zwijgen buiten de deur)
 • Onthouding van alles wat schadelijk is of kan zijn voor de voedselbank of vrijwilliger(s).

Activiteiten door het jaar heen  en aandachtspunten

 • Duurzaamheidsmarkt
 • Kerstmarkt
 • Supermarkt/ markt  acties;  de vrijwilligers aanschrijven en inroosteren
 • Roosters maken voor 2 maanden (uitgifte en distributie, chauffeurs)
 • Overleg Wijk/Bunnik
 • 1 keer per maand coördinatoren overleg
 • Contact met websites/ pers/ Binding  waar gratis advertenties op mogen.
 • Schrijven van vacatures
 • Organiseren vrijwilligers avond/ BBQ
 • Bijhouden van weetjes vrijwilligers in de nieuwsbrief

Wat verwachten we van vrijwilligers?

Het werken bij de Voedselbank vereist allereerst het tonen van respect voor de klanten. Dit blijkt uit de algemene houding bij de omgang met klanten, maar ook uit hoe er over klanten wordt gesproken. In het samenwerken met andere vrijwilligers is wederzijds respect het uitgangspunt. Mensen verschillen op vele manieren van elkaar en denken en handelen niet altijd op dezelfde manier of op een manier die jij, met jouw achtergrond verwacht. Daar hou je rekening mee.

Beschikbaarheid

Het werken als vrijwilliger is uiteraard niet vrijblijvend. Je aanmelden als vrijwilliger betekent dat je voor een langere periode beschikbaar bent.

Informatie over de functie:

Wil van der Veldt

Email: vrijwilligers@voedselbankkrommerijn.nl

Medewerker opslag & distributie: interieurverzorger M/V

Voedselbank Kromme Rijn heeft in Langbroek een opslag- en distributiecentrum. In dit centrum wordt het binnenkomende voedsel opgeslagen, eventueel bewerkt en worden de pakketten, die vrijdags aan de klanten uitgegeven worden, samengesteld. Er werken op maandag, donderdag en vrijdag mensen om dit te realiseren. Dit gebeurt onder leiding van twee coördinatoren die de verantwoordelijkheid hebben over de dagelijkse gang van zaken. Tevens wordt er schoongemaakt door de medewerkers. In het kader van het groencertificaat wat Voedselbank Kromme Rijn ontvangen heeft, is de schoonmaak een heel belangrijk aspect binnen onze voedselbank

Voor deze functie zijn wij op zoek naar iemand voor

 * diverse schoonmaak

*  opruimwerkzaamheden

Werktijden

 op de maandag van 10.30u tot 13.00u

Voor een inwerkperiode wordt gezorgd.

Beschikbaarheid

Het werken als vrijwilliger is niet vrijblijvend. Je aanmelden als vrijwilliger, betekent dat je voor een langere periode beschikbaar bent.

Informatie over de functie:

Wil van der Veldt                                                                                                                                     

vrijwilligerscoördinator Voedselbank Kromme Rijn 

Email: vrijwilligers@voedselbankkrommerijn.nl

Medewerker Opslag en Distributie M/V

Voedselbank Kromme Rijn heeft in Langbroek een opslag- en distributiecentrum. In dit centrum wordt het binnenkomende voedsel opgeslagen, eventueel bewerkt en worden de pakketten, die vrijdags aan de klanten uitgegeven worden, samengesteld. Er werken op maandag, donderdag en vrijdag mensen om dit te realiseren. Dit gebeurt onder leiding van twee coördinatoren die de verantwoordelijkheid hebben over de dagelijkse gang van zaken. 

Voor deze functie zijn wij op zoek naar iemand voor

 • het inpakken van voedselpakketten
 • inruimen van magazijnstellingen
 • het verwerken van aangevoerde goederen
 • opruimwerkzaamheden/ vegen van de werkruimte
 • voorbereiden van de pakketten voor transport naar de uitgiftepunten
 • ondersteunen chauffeurs met beladen en ontladen koelbus

Werktijden:

 • op donderdag van 10.00 tot ca 12.30
 • op vrijdag van 09.00 tot ca 12.00.

Voor een inwerkperiode wordt gezorgd.

Beschikbaarheid:

Het werken als vrijwilliger is niet vrijblijvend. Je aanmelden als vrijwilliger betekent dat je voor een langere periode beschikbaar bent.

Informatie over de functie:

Wil van der Veldt

Vrijwilligerscoördinator Voedselbank Kromme Rijn

Email: vrijwilligers@voedselbankkrommerijn.nl