Afbeelding van een voedselpakket

Vacatures

Algemeen

Voedselbank Kromme Rijn voorziet al jaren in een duidelijke behoefte in Wijk bij Duurstede, Bunnik en omgeving. Vele vrijwilligers, bedrijven en winkels ondersteunen de voedselbank met goederen of giften. Bij de Voedselbank Kromme Rijn werken ongeveer 50 vrijwilligers. Iedereen heeft zo haar/zijn eigen taak binnen verschillende disciplines. Het doel dat hen bindt is dat ze zich willen inzetten voor een groep men­sen die het op dit moment financieel moeilijk hebben en wekelijks vanuit de voedsel­bank worden ondersteund middels een voedselpakket. Onze vrijwilligers helpen bij het sorteren/verpakken van de producten, werken als chauffeur, helpen bij het uitdelen van de pakketten. Wij hebben geen betaalde krachten in dienst.

Wij zijn een transparante vrijwilligersorganisatie en helpt thans circa 40 huishoudens in de gemeenten Bunnik en Wijk bij Duurstede die (tijdelijk) in financiële nood verkeren en daardoor niet in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. Bij de stichting zijn ruim 50 enthousiaste vrijwilligers aangesloten.

Wat verwachten we van vrijwilligers?

Het werken bij de voedselbank vereist allereerst het tonen van respect voor alle mensen. Dit blijkt uit een goede houding bij de omgang met klanten, winkeliers, leveranciers enz..

In het samenwerken met andere vrijwilligers van de voedselbank is wederzijds respect het uitgangspunt. Mensen verschillen op vele manieren van elkaar en denken en handelen niet altijd op dezelfde manier of op een manier die jij, met jouw achtergrond verwacht. Daar houd je rekening mee.

Momenteel hebben wij de volgende vacature:

Medewerker opslag & distributie: interieurverzorger M/V

Voedselbank Kromme Rijn heeft in Langbroek een opslag- en distributiecentrum. In dit centrum wordt het binnenkomende voedsel opgeslagen, eventueel bewerkt en worden de pakketten, die vrijdags aan de klanten uitgegeven worden, samengesteld. Er werken op maandag, donderdag en vrijdag mensen om dit te realiseren. Dit gebeurt onder leiding van een coördinator die de verantwoordelijkheid heeft over de dagelijkse gang van zaken. Tevens wordt er schoongemaakt door de medewerkers. In het kader van het groencertificaat wat Voedselbank Kromme Rijn ontvangen heeft, is de schoonmaak een heel belangrijk aspect binnen onze voedselbank

Voor deze functie zijn wij op zoek naar iemand voor

 * diverse schoonmaak

*  opruimwerkzaamheden

Werktijden

 op de maandag van 10.30u tot 13.00u

Voor een inwerkperiode wordt gezorgd.

Beschikbaarheid

Het werken als vrijwilliger is niet vrijblijvend. Je aanmelden als vrijwilliger, betekent dat je voor een langere periode beschikbaar bent.

Informatie over de functie:

Wil van der Veldt of  Miranda van Zanten

(vrijwilligerscoördinatoren Voedselbank Kromme Rijn 

Email: vrijwilligers@voedselbankkrommerijn.nl