Afbeelding van een voedselpakket

Onze geschiedenis

Onze geschiedenis

In 2008 vroegen maatschappelijk werkers uit Wijk bij Duurstede of hun cliënten ook gebruik konden maken van de Voedselbank Zeist. Het ging toen om 8 gezinnen.
In 2009 bleek dat de reiskosten Zeist/Wijk bij Duurstede voor de klanten te hoog werden.
In 2010 werd met Stichting Binding de basis gelegd voor een eigen voedselbank in Wijk bij Duurstede en konden de eerste gebruikers bij het uitgiftepunt van de voedselbank hun pakketten ophalen. Binnen een jaar waren 15 gezinnen ingeschreven.

In 2011 is de Stichting Voedselbank Wijk bij Duurstede opgericht.

Medio 2012 is de Voedselbank Wijk bij Duurstede een zelfstandige voedselbank geworden.
Wij beschikken over uitgiftepunten in wijk bij Duurstede, Bunnik en Langbroek, we hebben de beschikking via de gemeente over een opslagruimte in Langbroek en we hebben  eigen vervoer in de vorm van een koelbus.

In 2012 is een initiatiefgroep in de gemeente Bunnik gestart met de gedachte dat ook in deze gemeente waarschijnlijk behoefte bestond aan de ondersteuning door een pakket van de voedselbank. Voor ondersteuning is aangeklopt bij de Voedselbank Wijk bij Duurstede omdat zij dit proces recent doorlopen hadden.

Dit heeft er toe geleid dat vanaf april 2013 ook inwoners van de gemeente Bunnik, die daarvoor in aanmerking kwamen, een pakket kunnen ophalen. 

Uiteindelijk is besloten geen zelfstandige voedselbank Bunnik op te richten, maar met Wijk bij Duurstede samen verder te gaan onder de naam voedselbank Kromme Rijn.

Momenteel (peildatum juni 2020) maken zo'n 80 gezinnen gebruik van onze voedselbank.