Werken bij de Voedselbank

vrijwilligers-schoudermantel-combi-1180

Wat doet een vrijwilliger?

Bij de Voedselbank Kromme Rijn werken ongeveer 60 vrijwilligers. Iedereen heeft zo haar/zijn eigen taak binnen verschillende disciplines. Het doel dat hen bindt is dat ze zich willen inzetten voor een groep men­sen die het op dit moment financieel moeilijk hebben en wekelijks vanuit de voedsel­bank worden ondersteund middels een voedselpakket.

Onze vrijwilligers helpen bij het: 

 • verwerven van voedingsmiddelen (aquisitie)
 • sorteren van de producten en inpakken voor uitgifte (opslag)
 • ophalen van producten bij het distributiecentrum te Arnhem of bij lokale leveranciers (transport) 
 • uitgifte van de pakketten op de decentrale locaties (uitgifte)
 • verzorgen van ondersteunende diensten (administratie, vrijwilligers, coördinatie en bestuur) 

De Voedselbank Kromme Rijn heeft geen betaalde krachten in dienst. Uiteraard worden gemaakte onkosten vergoed. 

Werklocaties

Voedselbank Kromme Rijn beschikt over een centraal opslag- en distributiecentrum in Langbroek en drie uitgiftepunten: 

 • Odijk - Singelpark (voor Bunnik, Odijk en Werkhoven)
 • Langbroek - Weidedreef 9 (voor Langbroek en Cothen)
 • Wijk bij Duurstede - Steenstraat (voor Wijk bij Duurstede)

Momenteel geven we op vrijdag alle voedselpaketten uit vanuit deze lokaties. 

Waarom vrijwilliger worden?

Wat bieden wij?

Je draagt bij aan het verwezenlijken van de missie en doelstellingen van de Voedselbank:

 • directe voedselhulp voor mensen onder het bestaandminimum
 • genoeg, gezond en gevarieerd voedsel in het pakket
 • verspilling van voedsel tegengaan 

Alle functies binnen de voedselbank bieden de mogelijkheid aan (gepensioneerde) professionals die hun kennis en ervaring met ons willen delen en of verder uitbreiden. Je bouwt nieuwe contacten op en levert je een waardevolle bijdrage. 

Wij proberen een transparante vrijwilligersorganisatie te zijn waarin het leuk en veilig is voor iedereen om te werken. Dat lukt niet altijd. Vandaar dat we regelmatig overleg hebben. We kennen een integriteitscode, er is een klachtenregeling om op terug te vallen. Tot slot kun je een beroep doen op een externe vertrouwenspersoon.  

Wat verwachten we van vrijwilligers?

Het werken bij de voedselbank vereist allereerst het tonen van respect voor alle mensen. Dit blijkt uit een goede houding bij de omgang met klanten, maar ook hoe er over cliënten en collega's wordt gesproken. Want ook in het samenwerken met andere vrijwilligers van de voedselbank is wederzijds respect het uitgangspunt. 

Beschikbaarheid

Het werken als vrijwilliger is niet vrijblijvend. Je aanmelden als vrijwilliger, betekent dat je voor een langere periode beschikbaar bent.

Sluiten