Pakket aanvragen

Een voedselpakket is bedoeld voor mensen met ernstige financiële problemen. Heeft u te weinig geld om voedsel en kleding te kopen? Leeft u van een uitkering en heeft u te maken met schulden? Onze voedselbank werkt samen met een aantal instanties die u helpen uw problemen op te lossen. Zij beoordelen ook uw financiële situatie. Landelijke normen bepalen of u in aanmerking komt voor een wekelijks voedselpakket. 

voedselpakket-klein-groot-tiny

Normen

De normen om een pakket te krijgen zijn door de Voedselbanken landelijk afgesproken. Of u in aanmerking komt hangt af van hoeveel u maandelijks overhoudt aan eten en drinken. Eenvoudig gezegd werkt het zo: we tellen alle inkomsten op. En trekken daar vaste lasten vanaf. Denk daarbij aan huur, water en licht. Er blijft dan een bedrag over voor boodschappen en kleding. Is dit bedrag lager dan ons ‘normbedrag’? Dán helpen we u graag.

Bepalend is of u - na aftrek van deze lasten - voldoende overhoud om voedsel en kleding te kopen. De grens is vanaf 1 januari 2024 vastgesteld op: 

  • 315 per maand voor een 1-persoons huishouden
  • € 430 per maand voor een 2-persoons huishouden
  • € 115 extra per inwonend, minderjarig kind

Dit normbedrag is in principe een harde grens. Een beoordelaar kan echter rekening houden met bijzondere kosten of omstandigheden. 

Meer over Normbedragen

Aanvragen

Binnen de Voedselbank is het motto "geen pakket zonder traject". Dat betekent dat we ervan uitgaan dat uw situatie tijdelijk is. Wij werken samen met instanties die maatschappelijke hulp bieden op terreinen als: 

  • schuldsanering
  • echtscheiding
  • langdurige werkeloosheid
  • asielzoekers en vluchtelingen
  • verslavingsproblemen
  • te weinig inkomen

Het zijn deze instanties die voor u een voedselpakket aanvragen.

Samen met hun kunt u uw probleem aanpakken. Samen maken jullie een plan met als ideale uitkomst een situatie dat u geen pakket meer nodig hebt. 

Zet daarom de eerste stap door één van onze partners te bellen of te mailen. 

Instanties die u kunnen helpen

Beoordeling

Bij aanmelding via een hulpverlener neemt u met hem of haar uw situatie door. In dat gesprek komt ook uw financiële situatie aan de orde. Met documenten zoals loonstroken en bankafschriften moet u laten zien hoe u er financieel voorstaat. Op grond daarvan geeft uw hulpverlener aan ons door of u in aanmerking komt voor een voedselpakket. 

26 weken

Tenzij er iets in uw situatie verandert krijgt u vervolgens 26 weken (een half jaar) elke week een voedselpakket. Na een half jaar (26 weken) volgt een herbeoordeling van de situatie. We hopen allemaal natuurlijk dat uw financiële situatie dan verbeterd is en u geen pakket meer nodig heeft. 

3 jaar

Op deze manier kijken u en uw hulpverlener in elk geval elk half jaar (waarschijnlijk vaker) naar uw situatie. In principe gaat we ervan uit dat u na maximaal 3 jaar geen voedselpakket meer nodig hebt. 

Meer spelregels
Sluiten