Afbeelding van een voedselpakket

Vacatures bij onze Voedselbank

Algemeen

Vacatures bij de Voedselbank Kromme Rijn

Voedselbank Kromme Rijn voorziet al jaren in een duidelijke behoefte in Wijk bij Duurstede, Bunnik en omgeving. Vele vrijwilligers, bedrijven en winkels ondersteunen de voedselbank met goederen of giften.

Bij de Voedselbank Kromme Rijn werken ongeveer 60 vrijwilligers. Iedereen heeft zo haar/zijn eigen taak binnen verschillende disciplines. Het doel dat hen bindt is dat ze zich willen inzetten voor een groep men­sen die het op dit moment financieel moeilijk hebben en wekelijks vanuit de voedsel­bank worden ondersteund middels een voedselpakket.

Onze vrijwilligers helpen bij het sorteren/verpakken van de producten, werken als chauffeur of helpen bij het uitdelen van de pakketten. Wij hebben geen betaalde krachten in dienst.

Voedselbank Kromme Rijn beschikt over drie uitgiftepunten (WijkbD, Odijk, Langbroek), een koelbus en in Langbroek een opslag- en distributiecentrum. De vrijwilligers werken binnen verschillende afdelingen en iedere afdeling heeft twee coördinator(en). Op vrijdag geven wij op drie uitgiftepunten de voedselpakketten uit.

Wat bieden wij?

Je draagt bij aan het verwezenlijken van de missie en doelstellingen van de Voedselbank:

 • directe voedselhulp voor mensen onder het bestaansminimum
 • voorkomen van verspilling van voedsel.

In de Kromme Rijnstreek worden wekelijks ongeveer 80 gezinnen ondersteund. Deze functies bieden de mogelijkheid aan (gepensioneerde) professionals die hun kennis en ervaring met ons willen delen en of verder uitbreiden. Daarbij bouw je nieuwe contacten op en lever je een waardevolle bijdrage. De Voedselbank is een ANBI stichting zonder winstoogmerk en wordt tot en met het bestuur geheel door vrijwilligers gevoerd.

Wij zijn een transparante vrijwilligersorganisatie en helpt thans circa 80 huishoudens in de gemeenten Bunnik en Wijk bij Duurstede die (tijdelijk) in financiële nood verkeren en daardoor niet in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. Bij de stichting zijn ongeveer 70 enthousiaste vrijwilligers aangesloten.

Wat verwachten we van vrijwilligers?

Het werken bij de voedselbank vereist allereerst het tonen van respect voor alle mensen. Dit blijkt uit een goede houding bij de omgang met klanten, maar ook hoe er over cliënten wordt gesproken. In het samenwerken met andere vrijwilligers van de voedselbank is wederzijds respect het uitgangspunt. 

Beschikbaarheid

Het werken als vrijwilliger is niet vrijblijvend. Je aanmelden als vrijwilliger, betekent dat je voor een langere periode beschikbaar bent.

Momenteel hebben wij de volgende vacatures:

Coördinator Voedselverwerving M/V

Als coördinator Voedselverwerving ben je verantwoordelijk voor het in voldoende mate verwerven van voedsel voor de circa 80 voedselpakketten per week. Je bent het aanspreekpunt voor alle voedselleveranciers van de Voedselbank en doet dit werk in samenwerking met de coördinatoren van opslag en transport. Je werkt nauw samen met het bestuurslid voedselverwerving.

De werkzaamheden zijn:

 • Het actief benaderen van nieuwe producenten, leveranciers en winkeliers voor het leveren van voedsel.
 • Contacten onderhouden met bestaande relaties die al voedsel leveren of dat in het verleden hebben gedaan.
 • Informeren van het bestuurslid over vorderingen en afspraken die gemaakt zijn.
 • Het bijhouden van het relatiebestand met relevante info over contactmomenten en de status.
 • Overleg met vrijwilligers in de opslag en transport over (toekomstige) leveringen en afspraken over ophalen voedsel.
 • Het (mede) organiseren en plannen van winkelacties in de supermarkten.
 • Het (mede) organiseren van de jaarlijkse DE-punten actie in december en andere acties.  
 • Contact onderhouden met onze vormgever en drukker over promotiemateriaal voor acties of algemeen.

Wij op zoek naar iemand die: 

 • Communicatief vaardig is.
 • Bedrijven en winkeliers op een goede manier weet te benaderen.. 
 • Teamplayer is met goede sociale vaardigheden.
 • Zelfstandig kan opereren.
 • Flexibel en oplossingsgericht is. 
 • Kennis heeft van computersystemen, zoals Word en Mail. 
 • 4 uur per week beschikbaar is - liefst verspreid over de week

Meer informatie over deze vacture :Dixie Scholt, bestuurslid vrijwilligers
Telefoon: 06 -30603891
Email: vrijwilligers@voedselbankkrommerijn.nl

Secretaris bestuur Voedselbank Kromme Rijn

De Voedselbank Kromme Rijn is een 100% vrijwilligersorganisatie. Deze wordt gerund door een bestuur bestaande uit 5 leden: voorzitter,secretaris, penningmeester, en 2 leden. Elk bestuurslid heeft een of meer aandachtsgebieden in portefeuille.
We zien ons als een meewerkend bestuur en niet als een bestuur-op-afstand.Door het statutair aftreden van de huidige secretaris ontstaat een vacature in de loop van 2021/22. Binnen ons collegiale en plezierig samenwerkend bestuur zijn wij daarom op zoek naar een opvolger. Gelet op de bestuurssamenstelling gaat de voorkeur uit naar een vrouw.

De invulling van het takenpakket kan in onderling overleg nader worden ingevuld, mede afhankelijk van eigen inbreng en achtergrond.
Tot het takenpakket van de secretaris behoren in elk geval:
- Het uitschrijven, agenderen en beknopt verslaan van de maandelijkse
bestuursvergaderingen;
- Het bewaken van de uitvoering van de afgesproken acties en besluiten;
- Het verzorgen van correspondentie namens het bestuur;
- Het bijhouden van het archief;
- De eindredactie van het jaarverslag;
- Het samen met de voorzitter bewaken van de verbinding tussen de
bestuursleden/portefeuilles en de onderlinge afstemming;
- Het bewaken van het handelen van de VB conform statuten en huishoudelijk reglement;
- Het aandragen van bestuurlijk nieuws voor de maandelijkse nieuwsbrief aan alle
vrijwilligers;
- Het mede onderhouden van externe netwerken.

Het tijdsbeslag voor deze functie is gemiddeld een dagdeel per week.

Wij zoeken een gemotiveerd, flexibel denkend mens, die deze taak op zich neemt en die het vooral plezierig vindt om een nuttig steentje bij te dragen aan de lokale gemeenschap. Dit binnen een vrijwilligersorganisatie waar ieder zijn/haar verantwoordelijkheid heeft, maar waar vooral ook met respect voor elkaar en voor onze klanten samengewerkt wordt.
Humor, dynamiek en een humane levensvisie helpen enorm om van deze functie een succes te maken.

Je krijgt ervoor terug: een zinvolle invulling van vrije uren en een netwerk waar het goed toeven is.


Meer informatie over deze vacture :Dixie Scholt, bestuurslid vrijwilligers
Telefoon: 06 -30603891
Email: vrijwilligers@voedselbankrommerijn.nl

of Jan van Bergen, voorzitter  Email: jpgvbergen@gmail.com