Organisatie

vb-man-met-aardappelen-1200x600-tiny

De Voedselbank Kromme Rijn bestaat uit een bestuur, een aantal coördinatoren en een groot aantal andere vrijwilligers. Het bestuur is onder andere verantwoordelijk voor fondsenwerving, contacten met de gemeente en de politiek. Het bestuur zorgt ook voor inbedding van de Voedselbank in de samenleving van Wijk bij Duurstede en Bunnik. De dagelijkse gang van zaken wordt geregeld door een algemeen coordinator. Hij of zij stuurt ook de andere coördinatoren aan. Wij zijn aangesloten bij de Stichting Voedselbanken Nederland - net zoals ruim 170 andere voedselbanken. 

Bestuur

Het bestuur is als volgt samengesteld:

Jan van Bergen - Voorzitter
stuur Jan een mail via
het secretariaat

Paul Zeef - Penningmeester
stuur Paul een mail

Carol van Wieren - Secretaris
stuur Carol een mail

Ed van Proosdij - Bestuurslid Communicatie
stuur Ed een mail

Paula Rinkema - Bestuurslid Vrijwilligerszaken 
stuur Paula een mail

Coördinatoren

Het dagelijkse werk vindt plaats onder aanvoering van de Coördinatoren: 

Vrijwilligers

De coördinatoren hoeven hun taak niet alleen te doen. Er zijn vrijwilligers die hen helpen met het werk. Dit zijn er bij onze voedselbank in totaal zo'n 60. De vrijwilligers helpen o.a. met het inpakken, uitgeven en vervoeren van voedsel, het verwerven van voedsel, thee en koffie schenken, opruimen en schoonhouden. 

Vrijwilliger worden? Kijk eens bij onze vacatures of mail onze Coördinator Vrijwilligers

Integriteitscode

Als Voedselbank vinden wij integer werken heel belangrijk. Dat geldt zeker voor het werken met onze klanten die kwetsbaar zijn door de positie waarin ze terecht zijn gekomen. Als gezamenlijke voedselbanken in Nederland hebben wij daarom een aantal regels opgesteld over hoe wij de integriteit van ons werk kunnen bevorderen en bewaken. Speciale aandacht hebben wij daarbij voor ongewenst gedrag van medewerkers. Download hier de landelijke Integriteitscode die door onze organisatie van harte wordt onderschreven en die wij ook binnen onze organisatie actief uitdragen. In dit document vertellen we wat we met integriteit en gedragscode bedoelen. 

Integriteit houdt voor ons onder andere in: 

  • wij gaan respectvol en veilig met onze klanten en vrijwilligers om
  • we respecteren de privacy van zowel klant als vrijwilliger
  • we doen ons uiterste best een veilige werkomgeving te creëren
  • we vermijden (zelfs de schijn van) belangenverstrengeling
  • we accepteren geen ongewenst gedrag 

Medewerkers of klanten die niet-integer gedrag ervaren hebben moedigen wij aan dit aan de orde te stellen bij de één van onze coördinatoren (zie boven), het bestuur van onze voedselbank, het servicecentrum van Voedselbanken Nederland of een onafhankelijke regionale of landelijke vertrouwenspersoon (zie het volgende onderdeel). 

Vertrouwenspersonen

Bij het werken voor de voedselbank kun je als vrijwilliger te maken krijgen met ongewenst gedrag zoals pesten, discriminatie, (seksuele) intimidatie of agressie en geweld op de werkvloer. Je kunt natuurlijk met je probleem naar een coördinator of bestuurslid toegaan. Maar soms bestaat de behoefte om met iemand anders, meer anoniem, vertrouwelijk te praten. Daarvoor zijn er vertrouwenspersonen waarvan iedere vrijwilliger van onze organisatie gebruik kan maken. Neem dan contact op met één van de vertrouwenspersonen voor de voedselbanken. 

De vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor en adviseert. De vertrouwenspersoon vertelt niemand dat er contact is gezocht tenzij de vrijwilliger daarmee heeft ingestemd. Samen met jou bekijkt de vertrouwenspersoon wat er nodig is, zodat jij jouw werk als vrijwilliger weer veilig en met plezier kunt doen. Jij houdt zelf de regie over het proces; de vertrouwenspersoon staat je daarin bij.

De vertrouwenspersoon is er ook voor andere misstanden, zoals (vermoedens van) diefstal, fraude en oneerlijk verdelen van voedsel. Maak er zo nodig gebruik van. 

Sluiten