Afbeelding van een voedselpakket

ANBI

Algemene gegevens

ANBI-Status

Stichting Voedselbank Kromme Rijn bezit de ANBI-status. 
We zijn dus een Algemeen Nut Beogende Instelling

ANBI logo klein

Registraties

 • Kamer van Koophandel - KVK 53282949
 • Belastingdienst - RSIN 850823018

Contactgegevens

Klik hier voor onze contactgegevens

Bestuur

Klik hier voor de samenstelling van ons bestuur

Beleidsplan

Klik hier voor inzage in ons beleidsplan

Beloningsbeleid

Stichting Voedselbank Kromme Rijn heeft geen medewerkers in loondienst.
Alle werkzaamheden worden verricht door vrijwilligers.

Onze doelstellingen

 • het helpen van mensen door voedsel uit te reiken 
 • het tegengaan van verspilling van voedsel

Verslag van de uitgevoerde activiteiten 

 • klik hier voor inzage in het verslag van de uitgevoerde activiteiten 2019
 • klik hier voor inzage in het verslag van de uitgevoerde activiteiten 2018
 • klik hier voor inzage in het verslag van de uitgevoerde activiteiten 2017
 • klik hier voor inzage in het verslag van de uitgevoerde activiteiten 2016
 • klik hier voor inzage in het verslag van de uitgevoerde activiteiten 2015
 • klik hier voor inzage in het verslag van de uitgevoerde activiteiten 2014

Financiële verantwoording

 • klik hier voor inzage in de financiële verantwoording 2019
 • klik hier voor inzage in de financiële verantwoording 2018
 • klik hier voor inzage in de financiële verantwoording 2017
 • klik hier voor inzage in de financiële verantwoording 2016
 • klik hier voor inzage in de financiële verantwoording 2015
 • klik hier voor inzage in de financiële verantwoording 2014